عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

ارتباط پویا: ارتباطات فرآیندی پویا می باشد، زیرا پیوسته از حالتی به حالت دیگر تغییر می کند اگر دیدگاه ها، توقعات، احساسات و عواطف افرادی که در حال برقراری ارتباط هستند تغییر کند، ماهیت ارتباط آنها نیز تغییر خواهد نمود.

2 – ارتباط پیوسته: ارتباطات فرآیندی پیوسته می باشد، زیرا هیچگاه متوقف نمی گردد. مغز ما همواره فعال می باشد و ما همواره در حال برقراری ارتباط هستیم.

3 ارتباطات برگشت ناپذیر: ارتباطات فرآیندی برگشت ناپذیر می باشد، زیرا هنگامی که پیامی می فرستیم نمی توانیم آن را بی اثر کنیم. هنگامی که نگاهی معنادار می اندازیم یا عصبانی می شویم دیگر نمی توانیم آثار آن را به گونه کامل پاک کنیم. معذرت خواهی و افکار ما نیز تا اندازه ای می تواند آن چیز که را که اتفاق افتاده می باشد بی اثر سازد.

4 – ارتباطات تعاملی: ارتباطات فرآیندی تعاملی می باشد، زیرا پیوسته با خود و دیگران در تماس هستیم. اطرافیان نسبت به سخنان و اعمال ما واکنش نشان می دهند و ما نیز در برابر سخنان و اعمال دیگران. واکنش نشان می دهیم و به پاسخگویی می پردازیم. پس چرخه ای از عمل و عکس و العمل ها، مبنا و اساس فعالیت های ارتباطی ما قرار می گیرند.

5 ارتباطات محتوایی ( زمینه ای ): ارتباطات فرآیندی محتوایی می باشد. زیرا ارتباطات وابستگی زیادی به کل تجربه انسانی ما دارد. پیچیدگی ارتباطات ما را وادار می کند تا دانش و مهارت های لازم برای برقراری ارتباط را کسب کنیم و با محیط متناسب شویم.

ارتباطات اصلاحی فراگیر می باشد که همه موضوعات را در سازمان شامل می گردد. این مسئله هم در سطح نظری و هم در سطح عملی هست و ارتباط بین سازمان و ارتباطات را تحت تأثیر قرار می دهد.

“پانتام” رشته ارتباطات سازمانی را متشکل از سه محور اصلی ارتباطات گفتاری می‌داند که عبارتند از: 1سخنرانی عمومی؛ 2. متقاعدسازی؛ 3. تحقیقات علوم اجتماعی مربوط به ارتباط درون سازمانی، ارتباطات گروه‌های کوچک و ارتباطات جمعی(فرهنگی،1386)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد