مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

امنیت سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین

سامانه بانکداری الکترونیکی آنلاین به تمامی افراد، فرصت دسترسی آسان به فعالیت های بانکی خود را می دهد. این فعالیت های بانکی ممکن می باشد شامل موارد زیر باشد: اصلاح مانده حساب، انتقال پول بین حسابهای کاربر، انتقال از حساب کاربر به حساب فرد دیگر، مطالعه سوابق حساب. بعضی از بانک ها نیز اجازه دسترسی به خدماتی نظیر معاملات بازار سهام، تقاضای ارسال و پرداخت از حساب فرد جهت انتقال به بانک شخص ثالث را در اختیار دارند. ایستگاه های الکترونیکی دائماً در حال کوچک تر شدن می باشد، اما در عین حال عملکرد آنها گسترش می یابد. امنیت، تهدیدی تلقی می گردد که باعث ایجاد شرایط و رویدادهایی می گردد که این امکان و پتانسیل را دارد که برای منابع داده ای و شبکه ای، معضلات اقتصادی به وجود آورده و در نهایت باعث تخریب و تغییر داده ها، نپذیرفتن سیستم، سوء بهره گیری و به هدر رفتن آنها می گردد. پس امنیت به دست آمده، به معنای این می باشد که مشتری چنین برداشت نماید که در برابر تهدیدهای شبکه ای و دسترسی غیر قانونی، محافظت می گردد. [کلاسنز1،2002].

امنیّت یکی از موانع مهم می باشد که باعث عدم پذیرش بانکداری الکترونیک می گردد. به علاوه، پژوهش های متعدد نشان می دهد، بیشترین چالش هایی که بخش بانکداری الکترونیک با آن رو به رو می باشد، جذب اعتماد مشتریان در ارتباط با مقوله هایی همچون امنیّت و حریم خصوصی می باشد. تأمین امنیت در بانکداری الکترونیکی و فناوری های توسعه امنیت تراکنش های الکترونیکی، امر مهمّی تلقی می گردد. [کلاسنز،2002].

2-1-9) محیط بانکداری الکترونیک

اتوماسیون سیستم بانکی یا در واقع توسعه بانکداری الکترونیک، یک فرآیند پیچیده و هدف دار در سه سطح و مرحله کاری می باشد تا درنهایت مشتری بتواند خدمات مطلوبی را در اختیار داشته باشد، این سه سطح عبارتند از:

سطح اول که نیازمند یک تحوّل فکری در ساختار بانک ها می باشد، با تغییرات اساسی در بینش مدیران برای ایجاد تحوّل اساسی در فرآیندهای کاری و بهینه کردن ساختار برنامه ریزی و اجرایی امور در بدنه بانک ها شکل می گیرد. در این مرحله بانک ها کوشش می کنند با خرید و به روز رسانی فناوری مورد نیاز خود، همراه آموزش علمی و فرهنگی، کارکنان سنّتی خود را با تفکّر بهره گیری از فناوری برای کاهش کار سخت افزاری و افزایش فعالیّت نرم افزاری آگاه سازند. سطح اول تغییرات، شامل ورود سامانه های رایانه ای و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مختلف می باشد. همچنین در این مرحله، شبکه شدن شعبه ها و بهره گیری از سامانه های مدیریتی باعث افزایش قدرت و آگاهی مدیران و کارکنان برای تصمیم گیری و ارائه خدمات می گردد. [حسنی و همکاران، 1387، ص27].

1 Classens.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد