عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

– نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا:

بعضی از نقاط قوت عبارتند از :

رهبری تحول گرا به گونه گسترده ای از دیدگاه های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که شامل مطالعه ویژگی های رهبران و مدیر عاملان برجسته در سازمان های بزرگ و معروف می باشد رویکرد تحول گرا دیدگاهی گسترده از رهبری ارائه می دهد که مطرح شده مقوله ای فراتر از دیدگاههای پیشین نسبت به رهبری می باشد . بسیاری از مدل های رهبری اساساً بر روی اینکه چنین رهبران پاداش هایی را برای رسیدن به اهداف با پیروان مبادله می کنند تاکید می نمایند اما دیدگاه رهبری تحول گرا دربرگیرنده توجه رهبران به نیازها و رشد پیروان نیز می باشد.

رهبری تحول گرا تاکید زیادی بر روی نیازها ، ارزش ها و روحیات پیروان دارد برنز اظهار       می دارد که رهبری تحول گرا شامل کوشش رهبران جهت ایجاد استاندارد های بالای مسئولیت اخلاقی در پیروان می باشد

 

بعضی از نقاط ضعف رهبری تحول گرا عبارتند از :

رهبری تحول گرا به جای اینکه رهبری را رفتاری بداند که افراد بتوانند تعلیم ببینند رهبری را به عنوان یک حالت شخصی تصور می کنند.

ای تئوری فاقد شفافیت مفهومی می باشد. از انجائیکه رهبری تحول گرا شامل طیف گسترده ای می باشد که دربرگیرنده خلق چشم انداز ، انگیزه دادن ، ایجاد اعتماد ، اقدام کردن به عنوان یک مهندس اجتماعی می باشد که ارائه تعریف دولتی از پارامترهای آن کار مشکلی می باشد(thouse, 2001).

 

2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا

رهبری تعامل گرا برگرفته از تئوری مبادله رهبر – عضو می باشد را اولین بار گرین ماگا  در سال (1975) مطرح ساخته می باشد . (افجه، 1385)

برای اولین بار برنز( 1987 )میان دو سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا فرق قایل گردید و رهبران اقدام گرا را به عنوان افرادی معرفی نمود که با بهره گیری از پاداش دادن به پیروان به نوعی مباددر با پیروان پرداخته و موجب عملکرد بهتر انان خواهند گردید وی دو سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا را پیش روی هم قرار داد   ( 2003 ،Pearce & Cox  )

او اظهار داشت که رهبری عملگرا هنگامی پیش می آید که رهبران وعده های اعطای پاداش ها و منابع به زیردستان را به دلیل داشتن توافق زیردستان با رهبران معاوضه می نمایند. (موسی خانی و محمد نیا،1385: 183) برنز معتقد می باشد که رهبران عملگرا ارتباط ای سودگرایانه (مبادله یک چیز برای چیز دیگر ) دبا زیردستان دارند (جاودانی، 1381) آنها متناب با سودی که از مبادله دو طرفه دریافت می کنند می توانند بر هم نفوذ داشته باشند. به بیانی دیگر رهبران آن چیز که را پیروان می خواهند به آنها می دهند

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد