عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

– سازمان‌های شبکه‌ای

کوشش سازمان‌های شبکه‌ای بر پیشگیری از معضلات و خلاقیت در مزیت‌های رقابتی بازار، متمرکز می باشد. ساختارهای شبکه‌ای حداقل شامل سه شکل مختلف می باشد.

  • داخلی؛
  • باثبات؛
  • پویا.

شبکه داخلی: برای دستیابی به منابع بازار و کارآفرینی و خلاقیت بدون بهره گیری از منابع خارج از سازمان طراحی می گردد و مدیران این ساختارها در جهت تنظیم قیمت و نوآوری و خلاقیت تشویق می شوند. شبکه‌های داخلی به‌وسیله جنرال موتورز از دهه 1980 به کار گرفته‌ شده‌اند (نوری 2000).

شبکه باثبات: انعطاف‌پذیری را در زنجیره ارزشی یک شرکت یا سازمان بالا می‌برد و در‌این‌گونه ساختارها و شبکه‌ها دارایی‌ها معمولاً متعلق به بیش از یک شرکت می باشد، اما به یک کسب ‌و کار خاص تخصیص می‌یابند. اغلب یک گروه از فروشندگان و عرضه‌کنندگان در اطراف شرکت‌ها و سازمان‌ها هستند که ورودی شرکت را تأمین و خروجی‌اش را توزیع می‌کنند و به فروش می‌رسانند. برای مثال شرکت بی. ام. ‌و بین 55 و 75 درصد از هزینه‌های تولیدی را به بیرون از سازمان واگذار کرده می باشد و از خدمات دیگر آن بهره گیری می کند.

ساختارهای شبکه‌ای پویا: در محیط‌های رقابتی متغیر و متحول به کار گرفته می شوند و‌این ‌گونه ساختارها تخصص و انعطاف‌پذیری را توسعه می‌دهند. مثلاً شرکت‌های اسباب‌ بازی، مجبور به بهره گیری از منابع خارج از سازمان هستند.

ساختارهای شبکه‌ای چهار ویژگی عمده‌ای دارند:

الف- سازمان‌های مستقلی هستند که هریک وظایفی زیرا تولید، بازاریابی و طراحی محصول را به عهده‌ دارند.

ب- کارگزار یا یک مرکز هماهنگی هست که این گروه‌ها را با یکدیگر منطبق می‌سازد و در جهت اهداف تعیین‌شده بسیج می کند.

پ- مکانیسم‌های بازار اجزای شبکه‌ها را با یکدیگر منطبق می‌سازند.

ت- سیستم‌های اطلاعاتی با اطلاعات شفاف اجزای شبکه را متناسب می‌سازند.

2-2-7-2- سازمان‌های ستاره‌ای شکل یا خوشه ستاره‌ای

سازمان‌هایی که ساختار ستاره‌ای شکل دارند، دائماً هسته خود را مهندسی مجدد می‌کنند و منسجم می‌سازند و بدین‌وسیله سرمایه‌ها و ظرفیت‌های معنوی مهم خود را حفظ می‌کنند. این ساختارها متناسب با شرکت‌ها و سازمان‌هایی هستند که شایستگی‌ها و قابلیت‌های محوری بسیار گران‌بها و پیچیده دارند و دارای محصولات متنوع و بازارهای بیگانه مستقل هستند. در این سازمان‌ها، موسسه مرکزی با گره‌ها یا مراکز کوچک پایین‌دستی پیمان‌هایی شکل می‌دهد تا بدین‌وسیله از مراکز کوچک با دانش، مهارت‌ها و منابع محوری خود طرفداری کند تا هریک از این مراکز در بازارهای خود نوآوری و کارآفرینی داشته باشند و ممکن می باشد این مرکز کوچک نیز به ‌نوبه خود ضمن دستیابی به شایستگی محوری پاره‌ای از امور را به دیگران واگذار کنند (پورمند 2009).

2-2-7-3- سازمان‌های تارعنکبوتی

بهترین راه برای حصول اطمینان از جریان یافتن اطلاعات و دانش، بهره گیری از خدمات دیگران یا تأمین منابع از خارج سازمان می باشد. سازمان‌های تارعنکبوتی می‌توانند یک پشتیبانی تخصصی بر مناطق چندگانه جغرافیایی بدهند، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند و خلاقیت و نوآوری افراد را بالا برند و احتمال اختراعات انقلابی را افزایش دهند. شرط اولیه ایجاد و توسعه این مناسبات این می باشد که اهداف و تعهدات جنبه مشترک و یکنواخت پیدا کنند تا بدین‌ وسیله سازگاری واحدها افزایش یابد و روحیه تفاهم بیشتر گردد.

2-2-7-4- سازمان‌های پارندی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد