مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

. علت های اهمیت نام تجاری:

از دیدگاه تولید کننده و مصرف کننده علت های زیر را می توان برای اهمیت نام تجاری ذکر نمود:

  • تسهیل شناسایی محصول: مشتری می تواند محصول را از طریق نام تجاری به جای توصیف تبیین خصوصیات محصول خریداری نماید. پس، نام تجاری موجب تسهیل سفارش و خرید کالا می گردد.
  • اطمینان از مطلوبیت سطح کیفی محصول یا خدمت ( عرضه کالا با کیفیت بالاتر)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مسئولیت شرکت در قبال محصول: شناسایی تولیدکنندگان محصولات بدون نام تجاری (ژنریک) به آسانی و مستقیم امکان پذیر نیست.
  • کاهش مصرف زمان مقایسه قیمت ها.
  • بهره گیری از تبلیغات به مقصود تداعی ذهنی نام تجاری و ویژگی های مطلوب آن در فکر خریداران.
  • تأثیر بندی بازار و ارائه خدمت به مشتریانی که جزء بازار هدف شرکت هستند.
  • کاهش ریسک خرید محصولات
  • تسهیل فرایند معرفی و عرضه محول جدیدبه بازار( افزایش نوآوری و ابداع در محصولات).

اختصار مزایای نام تجاری را می تواندر قالب نمایشگر شماره 1-2 ارائه نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد