عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • از روسو تا دوران معاصر:

دیوید هیوم و ژان ژاک روسو[1]  دیدگاههای متفاوتی داشتند اما در بعضی عقاید فلسفی خود فاصله بسیاری داشتند. در بریتانیای کبیر توسعه آغاز شده بود و این توسعه تا حد زیادی از نظر اهداف، ساختارها و نهادها مشخص بود. در حالی که تولد روسو در فرانسه، حداقل نیم قرن با انقلاب و مباحث توسعه فلسفی خود فاصله داشت. هم چنین اروپای واحدی که هگل و نیچه قصد بنای پایه های فلسفی آن را داشتند ، یک دنیا با فرهنگ رنسانسی که دکارت آن را شکل داده بود ، تفاوت داشت. از سوی دیگر ، کانت به دور از هرگونه انقلاب یا آشفتگی ، با آرامش در گوشه ای نشسته بود و پایه و اساس فلسفه بزرگی را بنا می نمود. این دوران زمانی بود که فلسفه نام تجاری عمیق می گردید و با چالش های جدیدی مواجه شده بود. از اواخر قرن 17 تا اواخر قرن 18 میلادی ، تفکر و فلسفه ای که بر تکوین و توسعه نام تجاری و مدیریت نام تجاری، تاثیر می گذاشت، در 4 جنبه توسعه پیدا نمود؛

  • احساسات و عواطف، به عنوان هسته و جوهره نام های تجاری، جایگزین توجه و رویکرد صرفا عقلایی و منطقی گردید.
  • توجه تجربه گرایی در مدیریت نام تجاری و توجه بر پایه عقل و منطق صرف با هم آمیخته شده اند و برای اولین بار ، محدودیت های نظریات علمی را در بحث مدیریت نام تجاری، ارائه کردند.
  • ایده جدیدی مبتنی بر ایجاد یک فرآیند برای ایجاد و مدیریت نام تجاری ، پایه گذاری گردید و این ایده، هسته اصلی مدیریت نام تجاری را تشکیل داد.
  • لزوم در نظر داشتن آفرینش و رجحان دادن به تعدادی از ارزش ها در هسته و ذات نام تجاری، برای مدیران بصورت الزام مطرح گردید.

ژان ژانک روسو عقیده داشت که دلیل و استدلال ،برهان، پاسخگوی نیازهای مدیران بازاریابی نیستند. مدیریت نام تجاری با احساسات، عواطف و هیجانات افراد سرو کار دارد و با طبیعت و غرایز بشر مرتبط می باشد. قدرت نام های تجاری، دور شدن از محدودیت های دلیل و برهان منطق می باشد. یک مدیر بازاریابی بایستی به احساسات و عواطف خود اعتماد کرده و هیچ گاه قدرتی را که افراد با یکپارچگی عقایدشان ، تحت ارزش های عاطفی و احساسی پیدا می کنند ، دست کم نگیرد

اگر کسی بپرسد که بزرگترین و تاثیرگذار ترین این فلاسفه چه کسانی بودند، می توان با اطمینان از 2 نفر از آن ها نام برد:

[1]  Jean Jacques Rou Seau

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد