عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

استراتژی های نام گذاری تجاری: ( سینا قربانلو،1385)

فعالیتهای شرکت، شش نوع ارتباط بین نام تجاری ومحصول(یا خدمت) را عیان می کنند که هریک تأثیر معینی را به نام تجاری واگذار می کند.

  • نام تجاری محصول
  • نام تجاری خط(تولید)
  • نام تجاری دامنه(تولید)
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نام تجاری چتر گونه
  • نام تجاری منبع(یا نام تجاری مادر)
  • نام تجاری طرفداری کننده

 1- 15 2.  راهبرد محصول-نام تجاری:

هدف راهبرد محصول-نام تجاری، تخصیص دادن یک نام منحصر به فرد، به یک محصول می باشد-یک نام تنها-تا آن را با جایگاه گذاری خاص خودش منطبق کند. این راهبرد به این نتیجه می انجامدکه هر محصول جدید اسم شخصی نام تجاری خود را دریافت کند.از این راه شرکت ها یک صندوقچه نام تجاری دارند که با صندوقچه محصولاتشان (همانطور که در نمایشگر 6-2ملاحظه می گردد) منطبق می باشد. پراکتر اند گمبل، این را فلسفه مدیریت نام تجاری خود کرده می باشد.این امر در مواد پاک کننده اش با نام های تجاری نظیر آریل، تاید و … دیده می گردد.هریک از این محصولات برای خود جایگاه گذاری کاملا دقیقی دارند و هر یک بخش معینی از بازار را اشغال می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه