عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

) ویژگی آرمانی

این شاخص شامل موارد زیر می گردد :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

القای افتخار و غرور به اعضا برای همکاری و مشارکت با دیگران

توجه نکردن از تمایلات فردی به خاطر گروه

اقدام به شیوه ای که تکریم دیگران را برانگیزد

نشان دادن احساس قدرت و شایستگی

فداکاری منافع شخصی به خاطر منافع دیگران

اطمینان خاطر دادن از برطرف شدن موانع به دیگران

ب) رفتارهای آرمانی

این شاخص شامل موارد زیر می گردد :

صحبت کردن در مورد مهمترین ارزش ها و اعتقاداتشان

تصریح در اهمیت داشتن یک احساس قوی نسبت به هدف

در نظر داشتن منافع معنوی و اخلاقی و تصمیمات

گفتگو درمورد اهمیت اعتماد نسبت به یکدیگر

ج) ترغیب ذهنی

ترغیب ذهنی عبارت می باشد از برانگیختن پیروان به وسیله رهبر به مقصود کشف راه حل های جدید و تفکر مجدد در مورد ح معضلات سازمانی توسط پیروان. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند ، کوشش و کوشش نمایند و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد ، دوباره تفکر کنند .

د) انگیزش الهام بخش

انگیزش الهام بخش عبارت می باشد از برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات زیردستان صورت می پذیرد. تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی می باشد نه بر تبادلات بین رهبر و پیرو.

م ) ملاحضات فردی

رهبران تحول گرا توجه ویژه ای به نیازهای هر پیرو به عنوان رفتار مربی یا استاد برای دستیابی به موفقیت یا رشد دارند. پیروان رشد یافته به صورت پیاپی سطوح توانمندی های بالقوه شان را بالاتر می برند ف فرصت های جدید یادگیری به همراه یک جو طرفداری کننده از رشد و پیشرفت ایجاد می گردد

رهبری بی قید و بند:

مدیریت بی قید و بند به فقدان رهبری بر می گردد. رهبران بی قید و بند در ارتباط با رهبری هیچ نوع فعالیتی انجام نمی دهند و هنگامی که مسائل مهمی نیز مطرح می گردد آن ها معمولاً مداخله ای انجام نمی دهند. به علاوه، آن ها نسبت به تصمیم گیری بی میل بوده و نمی خواهند که از اختیار خود بهره گیری کنند و لذا فعالیتهای خود را به تأخیر انداخته و مسئولیت های رهبری خود را نادیده می گیرند. آن ها معمولاً برای پیروان جهت دهی خیلی کمی فراهم می کنند و کوشش کمی برای رضایت آن ها انجام می دهند و خود یا پیروانشان را رشد نمی دهند(Hoy &Miskel, 2008).

جدول 2-2ویژگی های رهبری تحول گرا را از دیدگاه صاحب نظران مختلف نشان می دهد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد