مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

  • نام گذاری خصوصی:

در این روش شرکت ها محصولات تولید شده را با نام و نشان مورد درخواست عمده فروش یا خرده فروش عرضه می کند. تولیدکنندگان وقتی از این شیوه مارک گذاری بهره گیری می کنند که خرده فروشان دارای شعبه های زیادی بوده و حسن شهرت داشته باشند. مزیت بهره گیری از این شیوه برای تولید کننده آن می باشد که هزینه های ترفیع و فروش به خرده فروش یا عمده فروش منتقل می گردد. البته این کار مستلزم ریسک می باشد، زیرا فروش تولید کننده بطور عمده به فعالیت های خرده فروش یا عمده فروش وابسته می گردد.

 

  • نام گذاری ژنریک(بدون مارک):

در این روش تولید کننده بدون نام تجاری خاص و فقط با ذکر مشخصات مانند قارچ، نخود فرنگی، لوبیا به بازار عرضه می گردد. یعنی روی بسته بندی محصول، تبیین محتویات آن نوشته می گردد و محصول مورد نظر فاقد هرگونه نام یا علامت مشخص می باشد. مزیت اصلی این روش ارائه محصولات با تخفیفات چشم گیر و قیمت های پایین تر می باشد

  • نام گذاری مختلط:

در این روش تولید کنندگان محصولات خود را با مارک شرکت خود و خرده فروش یا عمده فروش نام گذاری می کنند. زیرا خریدارانی که از مارک شرکت تولید کننده راضی نیستند با خریدارانی که از خرده فروشی ها یا عمده فروشی ها محصولات را خریداری می کنند تفاوت دارند.( روستا و همکاران،1380)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد