مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

.  نشان  تجاری:

قسمتی از علامت تجاری می باشد که اداکردنی نیست اما می توان با آن کالا را شناسایی نمود. مارک تجاری با نشان، طرح یا رنگ و حروفی شاخص ارائه می گردد مثل حرف K به رنگ قرمز روی جعبه فیلم کداک. مارک یا نشان تجاری، قسمتی از علامت تجاری می باشد که  دارای حق و حقوق قانونی می باشد و از حقوق انحصاری فروشنده برای بهره گیری از نام تجاری حفاظت می کند.( همان منبع،1385).

 

5-2.دیدگاههای مختلف درمورد نام تجاری:

  • نام تجاری، یک نام و یا سمبل[1] متمایزی می باشد که تولیدکنندگان و یا عرضه کنندگان برای شناسایی کالا یا خدمات خود و فرق آنها از محصولات رقیبان به کار می برند (ایکر [2]1991 و کاتلر[3] 1996). پس یک نام تجاری، منبع یک محصول را به یک مشتری نشان می دهد و تولیدکننده را از رقیبانی که محصولات مشابهی دارند، محافظت می کند

امروزه واژه نام تجاری در زمره واژگانی می باشد که روز به روز بیشتر (و گاهی حتی به غلط) به کار برده می گردد. در تعریف هایی که از نام تجاری شده می باشد، توافق کاملی وجود ندارد. بایستی گفت که این تفاوت ها در در نظر داشتن نام تجاری اهمیت زیادی دارند زیرا اختلاف در عناصر یا راهبردهای ایجاد نام تجاری ، بر سر تعریفی می باشد که ما از این مفهوم داریم( کردرستمی،الیکا، 1389).

  • براساس تعریف کاتلر[4](2000) نام تجاری اساسا نشان دهنده تعهد فروشنده در به انجام رساندن مجموعه خاص از مزایا ، ویژگی ها و خدمات بر خریداران می باشد.
  • براساس تعریف ارائه شده از سوی آمبلر[5](1997) که مبتنی بر رفتار مصرف کننده می باشد.

“نام تجاری عبارت می باشد از تعهد ارائه مجموعه ای از ویژگی ها و رضایت مندی خریدار”

[1]– Symbol

[2]-Aaker

[3] Katler

[4] . Katller

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] . Ambler

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد