مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

تعریف بانکداری الکترونیکی

در حقیقت بانکداری الکترونیکی می تواند به عنوان بهره گیری از کانال های تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدات بانکداری تعریف گردد، به تعبیری دیگر، بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری می باشد که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، می تواند به خدمات بانکی لحظه ای دسترسی داشته باشد. مانند مهمترین خدمات بانکداری الکترونیکی می توان به دستگاه های خود پرداز، انتقال الکترونیکی منابع در پایانه های فروش، بانکداری تلفنی، بانکداری با بهره گیری از کامپیوتر شخصی و بانکداری اینترنتی تصریح نمود. امروزه اگر بانکی نتواند خدمات راه دور (خدمات غیر حضوری) و خدمات بانکداری الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه دهد، محکوم به ورشکستگی می باشد. لذا گذر از بانکداری سنتّی به بانکداری الکترونیکی، یک الزام می باشد نه انتخاب. [دعایی، کمالی، 1387، ص26].

در بسیاری از موارد، بانکداری الکترونیک را بانکداری مجازی نیز می نامند و این به خاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی می باشد. به تعبیری دیگر، بانکداری مجازی عبارت می باشد از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید تکنولوژیکی و متفاوت از ابزارهای بانکداری سنتّی. دنیای کنونی بانک هایی که به ارائه خدمات الکترونیکی روی آورده اند، محکوم به جلب رضایت مشتریان هستند. [کیمیایی، 1381،ص94].

تحوّلات شگرف در نظام بانکداری را به چهار دوره می توان تقسیم نمود. هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده می باشد که اوقات تلف شده را در محیط رقابتی به حداقل رسانده و در گستره بالاتری به ارائه خدمات پرداخته و سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند. [آماده، جعفرپور، 1388، ص60].

دوره اول، اتوماسیون پشت باجه:

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  7. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد