مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

ویژگیهای نام های تجاری قدرتمند: (مارک ارلس، اگیلوی و ماتر،2003)[1]

  • نامهای تجاری قدرتمند بر بیشترین سهم بازار تسلط دارند:

نام های تجاری ممتاز و خوش نام به خریداران اطمینان خاطر می بخشند و مصرف کنندگان با آگاهی از این مطلب که یک نام تجاری در صنعت خود “پرفروش ترین” می باشد، از خرید خود اطمینان می یابند. شاید به همین دلیل می باشد که سهم بازار نام های تجاری قدرتمند غالبا ثابت بوده و به ندرت کاهش می یابد.

  • نامهای تجاری قدرتمند مانع ورود رقبای جدید به بازار هستند:

علاوه بر هزینه های گزافی که نامهای تجاری مسلط، صرف تبلیغاتشان می کنند و رقبای تازه وارد کمتر چنین ریسکی را می پذیرند  ، در جنگ قیمتی که با ورود بازیگری جدید به صحنه بازار ایجاد می گردد، نام های تجاری معروف در بازار بدون نیاز به جبران هزینه های ورود، قادرند بدون کاهش سودآوری، قیمت های خود را کاهش داده و برنده جنگ قیمت باشند. نام های تجاری قدرتمند به شیوه دیگری نیز مانع ورود رقبا به بازار می گردند.در بعضی نمونه ها، یک نام تجاری تا حدی به بازار مسلط می باشد که مصرف کنندگان آن را به گونه مطلق و منحصر به فرد، مترادف و معادل با محصول یا خدمت می دانند.به اظهار دیگر نام تجاری بر کل بازار سایه گسترده می باشد.

  • نامهای تجاری قدرتمند قادر به پیاده سازی موفقیت آمیز برنامه های توسعه هستند:

نام های تجاری که در یکی از حوزه های کسب و کار موفق هستند، می توانند به حوزه های دیگر گام نهند و به بیانی دیگر از طریق تولید کالاها و خدمات جدید تحت همان نام تجاری، توسعه و گسترش یابند. استراتژی توسعه نام های تجاری می تواند به شیوه های زیر برای کسب و کارها ارزش آفرین باشد:

– دسترسی به منابع جدید درآمدزایی برای کسب و کار

– تجدید حیات نام تجاری در نگاه مشتریان

– طرفداری از کسب و کار در جهت پاسخگویی به تحولات بازار

[1]Mark Earls,Ogilvy & Mather

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد