عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1-1-5. ریسک سرمایه­گذاری در صندوق­های سرمایه­گذاری

البته تمهیدات لازم به اقدام آمده تا سرمایه­گذاری در صندوق سودآور باشد، اما احتمال وقوع زیان در سرمایه­گذاری­های صندوق همواره هست. پس، سرمایه­گذاران بایستی  به همه ریسک­های سرمایه­گذاری درصندوق مانند ریسک­های زیر توجه کنند.

  1. ریسک کاهش ارزش دارایی­های صندوق: صندوق­ها اکثراً در سهام شرکت­ها سرمایه­گذاری می­کنند و ارزش سهام هر شرکت در بازار تابع عوامل متعددی مانند وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص آن شرکت می باشد. لذا قیمت سهام در بازار می­تواند کاهش یافته و در اثر آن صندوق و سرمایه­گذاران آن متضرر شوند.
  2. ریسک نکول اوراق مشارکت: اوراق مشارکت شرکت­ها بخشی از دارایی­های صندوق را تشکیل می­دهد. اگرچه صندوق در اوراق مشارکتی سرمایه­گذاری می­کند که سود و اصل آن توسط یک مؤسسه معتبر تضمین شده می باشد، اما این احتمال هست که ناشر و ضامن به تعهدات خود در پرداخت به موقع اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، اقدام ننمایند.
  3. ریسک نوسان بازده بدون ریسک: در صورتی­که نرخ سود بدون ریسک (نظیر سود علی الحساب اوراق مشارکت دولتی) در انتشارهای بعدی توسط ناشر افزایش یابد، قیمت اوراق مشارکتی که سود حداقلی برای آنها تضمین شده می باشد، در بازار کاهش می یابد. چنانچه صندوق در این نوع اوراق سرمایه­گذاری کرده باشد ممکن می باشد متضرر گردد(جباری، 1390).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری