مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

موانع پذیرش فناوری جدید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-ذهنیت مالکان:بعضی از مالکان تمایلی به نوآوری ندارند.

2-ابعاد سازمانی : برای بعضی از کارها روش های سنتی کفایت می کند ، اطلاعات مشتریان بر پایه روابط شخصی می باشد

3-مقاومت در برابر تغییر : کارکنان تمایل ندارند روش های سنتی را کنار بگذارند و به علت های عدم تمایل به یادگیری و احساس نا امنی از تغییر از فنآوری جدید بهره گیری نمی کنند.

4-حذف کاربران در به کار گیری فناوری های جدید باعث بهره گیری ناقص از تجهیزات می گردد (نصیری زنگ آبادی،2007)

 

 

 

2-2-1- تعریف سبک رهبری

سبک رهبری[1] که مدیر ضمن کار از آن بهره گیری می کند ، به عنوان یکی از مهمترین عناصر وضعیت رهبری یا مدیریت اظهار شده می باشد. مقصود از سبک آن نیست که چگونه مدیر یا رهبر در وضعیت معینی رفتار کند ، بلکه مقصود آن می باشد که چگونه دیگران به ویژه زیردستانش رفتار وی را درک می کنند.سبک رهبری ، به عنوان الگوهای رفتاری پایدار فرد به صورتی که به وسیله دیگران ملاحظه می گردد تعریف شده می باشد  (هرسی و بلانچارد ،1380 ) همچنین سبک رهبری تلفیق مهارت های فنی ، عاطفی و شخصیتی دانسته شده می باشد که از یک فرد سر می زند (یونگ و سوسیک ، 2002 )

 

2-2-2) سبک رهبری تحول گرا[2] و اقدام گرا [3]

عصر حاضر عصر تغیر و تحولات شدید و شتابنده نام گرفته می باشد. سازمان های مختلف نیز در مسیر تند باد این تغییرات قرار گرفته و ناگزیر و به موازات تغییرات سخت افزاری نیروی انسانی و نرم افزارهای خود را نیز به روز نمایند. در این رهگذر نیز در شیوه های جدید مدیریت و رهبری سازمان امری می باشد اجتناب ناپذیر ، زیرا که شیوه های سنتی مدیریت و رهبری در شرایط تحول و پویای امروزی فاقد اثربخشی لازم می باشد (جاودانی 1381 : 13) اهمیت موضوع رهبری در سازمان ها باعث شده که اندیشمندان و محققان مدیریت در پی کشف ویژگی ها و خصوصیات رهبران موفق در سازمان ها برآیند و همواره در کوشش با شند تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند. در پی این کوشش ها در دهه های اخیر مکاتبات و نظریات متعددی در زمینه رهبری شکل گرفته و به جامعه علمی معرفی شده می باشد. تأثیر و وظیفه رهبری برای مدیریت سازمان ها چه دولتی و چه خصوصی بیشترین مطالعه را در رشته های علوم اجتماعی به خود اختصاص داده می باشد ، اما با این حال کم تر توسط مدیران و دست اندر کاران سازمانی به خوبی درک شده می باشد (بنیس و همکاران ، 2002 ).

 

 

 

 

2-2-3- تعاریف رهبری :

برای رهبری ، تعاریف متعددی از صاحبنظران ارائه گردیده می باشد که بشرح زیر می باشد :

1- رهبری ، عبارت می باشد از توانایی در اعمال نفوذ با اثر گذاشتن در یک گروه که در جهت تأمین هدفهاست (رابینز،1991 ص 592 )

2- رهبری عبارت می باشد از اقدام تاثیرگذاری بر افراد بطوریکه از روی میل و علاقه برای هدفهای گروهی کوشش می کنند (جرج تری  ، 1900 ص 692 )

3- رهبری به یک معنا ایجاد انگیزش می باشد (شاین   ، 1982 ص 102)

4- رهبری در قدرت ترغیب دیگران در تعقیب مشتاقانه هدفهای معین اختصار می گردد (دیویس و نیواستروم  ،1985 ص 1568 )

5- رهبری فرایند ترغیب دیگران به اقدام در جهت هدفی مشترک می باشد (لاک   ، 1991 : 2 )

6- رهبری فرایند کارگزینی رفتار دیگران می باشد ، به جانب دستیابی به هدفهای معین           (سرتو   ،1989 ص 351 ).

7-رهبری ، نفوذ در افراد می باشد ، به مقصود همراه کردن آن ها برای رسیدن به یک مقصود مشترک (Koonts & Donnel , 1959 ).

8-رهبری توانایی اثر گذاشتن بر توجه ها ، توانایی ها و باورهای کارکنان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی می باشد ( 2003،  Duckett & Macfarlane).

9-رهبری یک فرایند نفوذ می باشد که بوسیله آن کردار یک فرد سبب تغییر رفتار و نظرات دیگران می گردد که این نفوذ بایستی مشروعیت داشته باشد و تغییر و همسویی با اهداف فرد پدید آید (1979،Decotlis).

[1] -Leadership style

[2] -Transformational  leadership

[3] -Transactional  leadership

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد