عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

  • پاسح صوتی: برای این مقصود، مشتری شماره رایانه مرکزی بانک را می گیرد و پس از برقراری ارتباط، رایانه بانک به گونه گویا از مشتری می خواهد که شماره حساب و شماره عبور خود را وارد کند. پس از تأیید مراحل، مشتری می تواند با فشار دادن کلیدهای شماره گیری تلفن، اطلاعات مختلفی مانند مانده و گردش حساب را دریافت کند یا دستور پرداخت صادر نماید.
  • تشخیص صدا: بعضی از سیستم ها، صدای تماس گیرنده را تشخیص می دهند و پس از تأیید صدای مشتری، متعاقباً پاسخ متناسب را به دستورهای او می دهد. در این سیستم، مشتری با رایانه بانک تماس مستقر می کند، رایانه پس از تأیید صدای مشتری به او اجازه می دهد دستورات لازم را نظیر دریافت گزارش مانده و گردش حساب، دستور پرداخت به صورت شفاهی، صادر نماید.
  • تلفن های قابل برنامه ریزی: تلفن های قابل برنامه ریزی به تماس گیرنده اجازه می دهد که به حسابش در بانک با بهره گیری از کلیدهای تلفن دسترسی داشته باشد. رایانه بانک پس از مراحل کنترلی، به مشتری اجازه بهره گیری و برنامه ریزی در مورد حسابش را می دهد. [حسینی، 1379، ص 45].

بانک ها با ارائه خدمات بانکداری تلفنی، هزینه تلفن خود را کاهش می دهند و با در نظر داشتن در دسترس بودن تلفن برای همگان، این روش می تواند بسیار سودمند می باشد. [فرجیان سهی، 1385، ص24].

2-1-5) سطوح بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی را می توان دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباطات تعریف کرده و  به سه دسته اساسی تقسیم نمود و مورد مطالعه قرار داد: [گودرزی و زبیدی، 1387، ص1150].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد