عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

مدیریت مبتنی بر کسب حداکثر سود:

اگرچه در ابتدای قرن بیستم بعضی از محققین نیاز به مسئولیت اجتماعی را درک کردند، اما افکار عمومی ‌اکثراً بر این اعتقاد بود که بنگاه‌های اقتصادی تنها مسئول منافع خودشان هستند. این دیدگاه تا دهه1930 پابرجا بود.

 

٢ـ مدیریت مبتنی بر اعتماد:

دهه ١٩٣٠، با رکود عظیم اقتصادی و جنبش اتحادیه‌های کارگری همراه بود. اتحادیه‌های کارگری روی شرکت‌ها فشار آوردند که علاوه بر مدنظر داشتن سودشان روی مسائلی مثل منافع کارگران، برنامه بیمه و بازنشستگی و شرایط کاری بهتر، توجه داشته باشند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

٣ـ مدیریت کیفیت زندگی:

از دهه ١٩۶٠ تاکنون مدیران و سازمان‌ها، تحت تأثیر این مرحله از مسئولیت اجتماعی اقدام می‌کنند. مرحله فوق از این فلسفه ناشی می گردد که مدیران و سازمان‌ها بایستی خود را مستقیماً در عملیات درمان بیماری‌های اجتماعی دخالت دهند.

 

2ـ 6ـ1ـ مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی

مطابق هر یک از سه مرحله تاریخی مسئولیت اجتماعی، سه نوع فلسفه یا دیدگاه اساسی هست که روی رفتار مدیران تأثیر گذاشته و می‌گذارد.

 

 

 

 

2ـ 6ـ2ـ دیدگاه کلاسیک

دیدگاه کلاسیک با مرحله اول سیر تاریخی منطبق می باشد. بر اساس این دیدگاه، مسئله اصلی بنگاه اقتصادی بایستی «حداکثر سازی سود و منافع بلندمدت» سازمان باشد. با این شرایط، مسئولیت اجتماعی را تولید کالا و خدمات با حداقل هزینه برای جامعه تعریف می‌کنیم.

بر اساس نظریه نظام رقابتی و سرمایه‌داری، زمانی که سازمان‌ها در جایگاه رقابت، تنها به فکر بقای خود هستند و هدف‌های سودآور خود را تعقیب می‌کنند، سیستم به آن‌ها فشار می‌آورد که کارا و اثربخش بوده، محصولات خود را با کیفیت عالی و حداقل قیمت ممکن به بازار عرضه کنند. رقابت باعث می گردد که سازمان‌ها بیشتر نیازها و خواسته‌های مشتریان را با تولید محصولات و عرضه خدمات خود و برخورد منصفانه و محترمانه با عموم مردم تأمین نمایند. از طرف دیگر وجود رقابت د بازار کار و نیاز سازمان‌ها به داشتن یک چهره مطلوب باعث می گردد که سازمان‌ها با کارکنان خود منصفانه رفتار کنند. برای اینکه رقابت شغلی، کارکنان سازمان را تشویق می کند که با بهره‌وری و کارآیی برای کارفرماهای خود کار کنند.

فریدمن معتقد می باشد که اختصاص منابع سازمان به برنامه‌های اجتماعی بدون رضایت سهامداران کار نادرستی می باشد. به‌علاوه او معتقد می باشد که مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی کسب سود می باشد و مسئولیت اخلاقی مدیران هم این می باشد که تصمیم‌هایی بگیرند که در رقابت آزاد بدون خدعه و نیرنگ به سود برسند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد