مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

. مزایا ومعایب راهبرد دامنه- نام تجاری:

از مزیت های این راهبرد اینست که:

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • نام تجاری با تبلیغ بر روی وعده مشخص خود، ارتباط مستقر می کند.
  • هزینه معرفی محصولات جدید نیز، نباید چندان بالا باشد.

در میان مشکلاتی که بروز می کند، شایعترین آن، ابهام نام تجاری به هنگام بسط می باشد. از یک سو بایستی با نام تجاری به نحوی رفتار گردد که فردیت خود را اظهار کند و از سوی دیگر بایستی ابهام مصرف کننده را در انتخاب محصول مورد نظر از بین انواع مختلف، از بین ببرد. برای نیل به این امر، با دور هم جمع کردن محصولاتی که کاملا غیر همگن هستند، اما تماما یک کارکرد دارند پیشنهاد به مصرف کننده ارائه می گردد. برای مثال کلارینز، نام تجاری دامنه ای از محصولات آرایشی خود را از طریق خط ها ساختار می دهد. این نام تجاری، به مقصود کمک به مصرف کنندگان در فهم مطالب علمی نوشته شده بر روی محصولات، خط ها را به گونه ای پیش می برد که گویی نسخه ای را می نویسد.برای مثال “خط آرام بخش” برای پوست های  حساس، ترکیب شده می باشد از یک کرم آرام بخش برای روز و یک کرم آرام بخش برای شب و نیز یک مایع نرم کننده .

4- 15- 2. راهبرد چتر- نام تجاری: کانن، دوربین و دستگاههای فتوکپی، پرینتر وتجهیزات دفتری را تماما تحت یک نام عرضه می کند. یاماها، موتورسیکلت و نیز پیانو وگیتار می فروشد. اینها نامهای تجاری چتری اند، یعنی یک نام تجاری از چندین محصول در بازارهای مختلف- هر یک با ارتباطات و وعده ای مختص خود( حتی گاهی با موسسه تبلیغاتی خاص خود)-طرفداری می شوند. بااین حال هر محصول، نام ژنریک خود را حفظ  می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد