عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

زیرساخت های امنیتی

امنیّت یکی از موانع اصلی پیاده سازی بانکداری الکترونیکی می باشد. عده ای از کارشناسان عنوان می کنند که بانک ها قبل از هر چیزی بایستی این اعتماد را در مشتریان خود ایجاد کنند که بانکداری الکترونیکی و عملیات صورت گرفته در آن، دارای امنیت کافی می باشد. اعتماد مشتریان به امنیت بانکداری الکترونیکی، چالش بزرگی را پیش روی این تکنولوژی قرار داده می باشد. پیشرفت های گسترده در زمینه تکنولوژی، کمک زیادی به افزایش سطح امنیّت داده های انتقال یافته در بانکداری الکترونیکی، نموده می باشد. با این تفاصیل، چالش ها بر سر راه گسترش و توسعه بانکداری الکترونیک کماکان باقی می باشد. هر سیستم بانکداری الکترونیکی بایستی موضوعاتی مانند تصدیق اصالت1 (هر یک از طرفین معامله بایستی بتوانند هویّت شخص ارتباط مستقر کرده را شناسایی نمایند)، محرمانه بودن2 (اطلاعات منتقل شده نباید در دسترس افراد غیر مجاز قرار گیرد)، یکپارچه بودن3 (طرفین بایستی مطمئن باشند که اطلاعات به گونه کامل، منتقل شده می باشد)، انکارپذیری4 (بایستی این امکان فراهم گردد که بتوان ثابت نمود که معامله در زمان معینی صورت گرفته می باشد)، اعتماد5 ( طرفین بایستی نسبت به سیستمی که بهره گیری می کنند، اعتماد داشته باشند)، گمنامی6 (هویت طرفین معامله برای اشخاص غیر مجاز مخفی باقی بماند)، و غیر قابل ردیابی7 (اطلاعات صورت گرفته بین طرفین برای اشخاص غیر مجاز، غیر قابل ردیابی باشد) را حل نماید. به تعبیری دیگر بایستی تضمین گردد که افراد مجاز بتوانند به اطلاعات محرمانه و حساب های مشتریان بانکداری الکترونیکی دسترسی داشته باشند و نیز معاملات صورت گرفته غیر قابل ردیابی و رسیدگی باشند. [صیاد آذری، 1389، ص20].

2-1-10-5) زیرساخت های فناوری و مخابراتی

این زیرساخت ها در حقیقت همان زیرساخت های فنی لازم برای تجارت الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی می باشد که مهمترین آنها شامل امکانات مخابراتی پیشرفته، امکان دسترسی به سیستم های ماهواره، شبکه برق مطمئن، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و امکان دسترسی همگان به اینترنت می باشد. تجهیزات و فناوری مخابراتی یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز بانکداری الکترونیکی می باشد، به طوری که عدم فراهم آوری و توسعه این نوع زیرساخت، امکان پیاده سازی بانکداری الکترونیکی را نخواهد داشت و به همین علت می باشد که امروزه سرمایه گذاری های عظیمی توسط کشورهای مختلف در زمینه تجهیز و توسعه خطوط مخابراتی پیشرفته و کارا انجام می شود. [صیاد آذری، 1389، ص 21].

2-1-10-6) زیرساخت های اقتصادی، انسانی، فرهنگی و آموزشی

در این بخش مدیریت بانکداری الکترونیکی با چالش هایی مواجه خواهد بود. در آغاز با گرایش به سمت سیستم های بانکداری الکترونیک بایستی بسیاری از روش های کهنه را در قالب این سیستم ها بگنجاند و این خود در نظر داشتن اعمال آموزش های لازم برای کارمندان بانک ها را به دنبال خواهد داشت تا با دیدی روشن و بدون ترس از این پدیده جدید استقبال کنند. بایستی آنها را توجیه نمود که در بانکداری به شیوه الکترونیکی، بسیاری از کارهای سخت افزاری آنها حذف شده و در عوض سرعت کار آنها بالا خواهد رفت، به تعبیری بهتر، بانکداری الکترونیک، نیروهای مؤسسات مالی را از حالت کمّی به کیفی تبدیل خواهد نمود. مسئله دیگر، تطبیق ابزارها و روش های بانکداری الکترونیک با فرهنگ و روحیه و دانش مردم و شرایط فرهنگی جامعه باشد. بدون شک در صورت فراهم نبودن بسترهای فرهنگی و آموزشی مورد نیاز جهت پذیرش بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان، شکست تکنولوژی ارائه خدمات الکترونیکی بانکی،

1 Authentication

2 Confidentiality

3 Integrity

4 Non-repudiation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5 Trust

6 Anonymity

7 Untraceability

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد