عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران

نگاهی به سبک های ارتباط موثر در سازمان:

ارتباط فرایندی می باشد که امکان انجام مسولیت ها را پدید می آورد، زیرا اطلاعات بایستی به مدیران منتقل شده ومدیران با فرادستان وفرودستان خود ارتباط داشته باشند.

سبک‌‌های ارتباطی در سازمان

  1. 1. سبک کنترلی؛ در این سبک، که سبکی یک‌طرفه به‌شمار می‌رود، فردی که عامل ارتباطی می باشد و ارتباط مستقر می کند، به اقدامات و تفکرات خاص افراد دیگر، در ارتباط با خودش، جهت خاصی می‌دهد و آن‌ها را محدود می کند. در این سبک، ارتباط‌گر هدایت‌گر می باشد و هدفش هدایت دیگران می باشد.
  2. 2. سبک برابری یا تساوی؛ سبک تساوی یک سبک ارتباطی دو طرفه می باشد؛ که در آن، فرستنده و گیرنده، هردو از یکدیگر تأثیر و تأثر می‌پذیرند و مدیران و طرف‌های ارتباطی، کوشش در ترغیب دیگران برای ارائه نظراتشان را دارند.
  3. 3. سبک ساختاری؛ ماهیت ارتباطات در این سبک اکثراً عینی می باشد و احساسات قوی و پررنگ، به‌ندرت در این سبک ارتباطی در سازمان دیده می گردد. در این سبک، محیط به سمت نظام‌مند کردن سازمان سوق داده می گردد.
  4. 4. سبک پویا؛ این سبک، با هدف مواجهه سریع و بی‌وقفه با مسائل به نوعی کاملاً اقدام‌گرا و پراگماتیک، از سوی طرف ارتباطی دنبال می گردد و بحث از برنامه‌ها و استراتژی‌های آینده را به‌دنبال ندارد.
  5. 5. سبک تفویضی؛ در این سبک، مدیر یا رئیس، مسؤولیت خود را به زیردستان واگذار می کند و تأثیر طرفداری‌گری به‌خود گرفته و ترجیح می‌دهد تا بیشتر از جانب دیگران یاری گردد و به نظرات دیگران اهمیت دهد.

6. سبک اجتناب؛ در این سبک، از فرایند ارتباطات دوری می گردد و تمایلی به تأثیر و تأثّر از دیگران وجود ندارد و بیشتر، از یک رویکرد مستقل، به‌جای مشارکتی و

سوالات یا اهداف پایان نامه :

مطالعه وشناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر اندازه رضایت شغلی پرسنل سامانه 3(BRT3)اتوبوسرانی تهران می باشد.

برای نیل به هدف فوق دسترسی به اهداف فرعی مورد نیاز می باشد.

2-3-1 هدفهای فرعی

1-شناخت تأثیر ارتیاطات درون سازمانی و تاثیر آن برعوامل شغلی (تحصیلات،جنسیت ومیزان سن وسابقه افراد)

2-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی (رضایت از محیط کار)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(امنیت شغلی)

4- شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی بر عوامل رضایت شغلی(اندازه حقوق ومزایا)

5-شناخت تأثیر ارتباطات درون سازمانی  بر عوامل رضایت شغلی(بهره گیری از مهارت ها)

6- شناخت تأثیر عوامل ارتباطات درون سازمانی(کانال های ارتباطی،ارتباطات عمودی وافقی)بر اندازه رضایت شغلی پرسنل

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی با اندازه رضایت شغلی پرسنل  سامانه (BRT3) اتوبوسرانی تهران  با فرمت ورد