عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

.  مزایا ومعایب راهبرد چتر- نام تجاری:

مزیت اصلی این راهبرد، سرمایه گذاری بر یک اسم منفرد می باشد. نامهای تجاری چترگونه مورد علاقه شرکتهای چند ملیتی که در سراسر جهان بازاریابی می کنند، قرار می گیرند. با استقراری که از پیش یافته اند، نام و سابقه آن ها برای ورود به بخش ها یا حوزه هایی که از قبل حضور نداشته اند، یک دارایی عمده به شمار می رود.

از معایبی که برای این راهبرد می توان برشمرد اینست که اگر حادثه ای برای یک محصول رخ دهد، می تواند بر دیگر محصولات زیر یک چتر نیز تاثیر بگذارد.(سولیوان[1] ،1988).

یک نام تجاری هر چه طبقات بیشتری را پوشش دهد، بیشتر کش می آید و ضعیف تر می گردد و نظیر یک کش لاستیکی نیروی خود را از دست می دهد.پس از آن فقط به یک نام ساده بر روی محصولات تبدیل می گردد که منشا خود را نشان می دهند.

فقط نامهای تجاری قدرتمند، با داشتن یک معنای دقیق، می توانند از این نظام، میان بر بزنند و محصولات ناهمگن را در برگیرند، زیرا می توانند معنای خود را به این محصولات ببخشند. برای مثال، سونی یک نوآور می باشد. این نام تجاری می تواند بسیاری از طبقات را پوشش دهد، زیرا عوامل تشکیل دهنده تصویر نام تجاری، به شکلی اغواکننده، خود را در این طبقات جای می دهند، حال محصولات آن ها هر چه می خواهد، بی ربط باشند.

5-15-2.  راهبرد منبع- نام تجاری:

این راهبرد با راهبرد چتر نام تجاری یکسان می باشد، غیر از در یک نکته کلیدی وآن نام گذاری مستقیم هر یک از محصولات می باشد. با این کار، محصولات دیگر تحت یک برچسب ژنریک قرار نمی گیرند و هر کدام اسم خاص خودشان را دارند. این یک ساختار دو طبقه از نام تجاری می باشد که به آن نام گذاری دوگانه[2] می گویند و در نمایشگر (9-2) نشان داده شده می باشد.

زمانی که نام ایوسن لورن را بر روی یک شیشه عطر دئودورانت، نظیرجاز، می بینیم، این نام چیزی فراتر از یک نام ساده می باشد. حالا، این اسم نام تجاری می باشد که مهار را در دست می گیرد و به جاز فرق می بخشد و آن را تایید می کند، کاری که خود نام جاز به شکل عادی از عهده اش بر نمی آمد.

در مفهوم نام تجاری منبع، فرزندان می توانند نام کوچک خود را داشته باشند، اما هنوز وابسته به روح خانواده هستند که حکمفرماست.

[1] Sulivan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]Double-branding

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه