عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

چهارم، یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با عملیات بانکی:

آخرین دوره، یکپارچگی سیستم هاست که در این مرحله هیچ تفاوتی بین جلو و پشت باجه وجود ندارد. این دوره از زمانی آغاز گردید که تمام عملیات بانکی به گونه کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال پیدا نمود تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت منظّم و دقیق اطلاعات مورد نیازشان را کسب کنند، زیرا که اساس سیستم های جدید بانکی، مشتری مداری بوده می باشد نه حساب مداری. وجه فرق این دوره با دوره قبل در این می باشد که بانک ها قصد دارند صرفه جویی در نیروی انسانی به وجود آورند و پول کاملاً حالت الکترونیکی و غیر قابل لمس پیدا کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی گردد. [آماده، 1387، ص7].

آن چیز که حائز اهمیّت می باشد ویژگی فعّال و آینده نگر خصوصیات بانکداری الکترونیکی در مقایسه با بانکداری سنتّی می باشد. بانکداری سنتّی بیشتر با یک دید محافظه کارانه کوشش دارد به شیوه های مختلف، هزینه های بانک را کاهش دهد، در صورتی که در بانکداری الکترونیکی هر چند کاهش هزینه های بانکی مورد توجه می باشد، اما به رشد درآمد بانک از طریق ارائه خدمات متنوع می گردد. [آماده، 1387، ص6].

بانکداری الکترونیک شامل سیستم هایی می باشد که مشتریان مؤسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح یعنی اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی بهره گیری کنند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی سطح بانکداری اینترنتی می باشد. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

ب) ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک، بیشتر از شیوه سنتّی می باشد. پس، برای آگاه ساختن مدیریت بانک از هر گونه کوشش غیر مجاز، برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه ای، به کنترل های مناسبی نیاز می باشد.

ج) تراکنش: این سیستم با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار می باشد و بایستی سیستم امنیتی قوی ای بر آن حاکم باشد. در این سطح، مشتری در یک ارتباط متقابل، قادر می باشد عملیاتی زیرا پرداخت صورتحساب،

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد