عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان

– پذیرش تکنولوژی اطلاعات[1]

در طی سالیان اخیر شیوه بهره گیری از تیم های اطلاعاتی به عنوان یکی از برجسته ترین عناوین تحقیقات علمی مطرح شده می باشد. بسیاری از مطالعات انجام گرفته در این زمینه کوشش در ارائه مبانی نظری جامعی با بهره گیری از تفسیر عوامل تعیین کننده بر پذیرش آن توسط کاربران را داشته می باشد.

باور بسیاری از محققان بر این بوده می باشد که فرآیند پذیرش بهره گیری موفق از تیم های اطلاعاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. به این دلیل می باشد که مطالعه عوامل موثر بر پذیرش سیستم های اطلاعاتی در سازمان ها مد نظر دانشمندان قرار گرفته می باشد ( Liao & Palvia , 2009)

اکثر تحقیقات انجام شده در این زمینه در آمریکا ، استرالیا و اروپا به موضوع پذیرش فناوری از سوی کاربران پرداخته اند (2009،Al-Samali & Gholami)

نگاهی به تحقیقات انجام شده نشان می دهد نحوه توجه کاربران به یک تیم اطلاعاتی یا به گونه کلی بر یک سیستم جدید تاثیر حیاتی بر موفقیت آن داشته می باشد. از این رو مدل های نظری مختلفی که دربرگیرنده فشار روان شناختی و اجتماعی پذیرش فناوری های جدید هستند در اختیار علاقه مندان این زمینه قرار گرفته می باشد  ( 2003 ،  Venkatesh & morris)

 

 

2-3-2- پذیرش تکنولوژی (سیستم های اطلاعاتی )

در صورت عدم پذیرش و به کارگیری فناوری جدید توسط کاربران ، سرمایه گذاری در حوزه مورد نظر بی نتیجه خواهد ماند . با در نظر داشتن اهمیت این موضوع پژوهش های زیادی در این مورد در بیشتر کشورها انجام شده می باشد که دغدغه اصلی آنها پذیرش و به کارگیری فناوری جدید و مانند مهم ترین آنها فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک بوده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

2-3-3- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری:

در ارتباط با پذیرش فناوری ، مدل ها و تئوری های متعددی هست که شامل مدل انتشار نوآورها  (Rogres, 1983) تئوری کنش عقلانی (1975، fishbeinc &Ajzen) مدل پذیرش فناوری اطلاعات (1998،Agarvala & Parasad) مدل مراحل پذیرش نوآوری (1976،Becher & Whishler) می باشند. با در نظر داشتن اینکه مطالعات متعدد ، توانمندی مدل پذیرش فناوری را در ارتباط با سنجش و تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعاتی تأئید کرده اند (2002 Hang et all  , ، 2009،  Park et all)

در بیشتر پژوهش های انجام شده مدل پذیرش فناوری اطلاعات دیویس برای تشریح پذیرش و بهره گیری از سیستم های اطلاعاتی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. این مدل بهره گیری از فناوری اطلاعات را در تابعی از فرآیند چهار مرحله ای می داند که طی آن ، متغیرهای خارجی ، برداشت کاربران را در ارتباط با سهولت بهره گیری و مفید بودن تیم ها تحت تاثیر قرار می دهند . دو عامل مطرح شده در مدل پذیرش فناوری سهولت بهره گیری درک شده و مفید بودن درک شده تقریباً در همه پژوهش ها مورد مطالعه قرار گرفته اند .

این مدل را دیویس[2] در سال 1986 براساس تئوری اقدام مستدل (TRA)[3] برای مدل سازی موضوع پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران دررساله دکترایش معرفی کرده می باشد. این مدل ، توضیحی را برای عوامل موثر بر پذیرش رایانه توسط کاربران ارائه داده و مدلی در سطح عوامل فردی می باشد ( شکل2-1) نشان دهنده طریقه این مدل و نحوه عملکرد آن می باشد.

[1] -Inforation technology acceptance

[2] -Davis

[3] – Theory of  reasoned action

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف پژوهش

سنجش اندازه درک سهولت تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد بهره گیری در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش اندازه تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت بهره گیری از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان مانند اهداف این پژوهش بوده می باشد.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتی استان گیلان  با فرمت ورد