مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

تغییر نیازها و توقعات عمومی

یکی از علت های موافقت با مشارکت اجتماعی سازمان‌ها این می باشد که زیرا نیازهای عمومی و مالاً انتظارات جامعه از سازمان‌ها تغییر یافته می باشد، سازمان‌ها بایستی مشارکت بیشتری با جامعه داشته باشند. انتظارات جامعه از سازمان به‌گونه ناباورانه‌ای از دهه ١٩۶٠ به بعد یک‌باره افزایش یافته و برای اینکه سازمان‌ها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخ‌دهی خود را کم کنند و خود را با جامعه متناسب سازند، لازم می باشد که بر اندازه مشارکت اجتماعی خود بیفزایند. از طرف دیگر، این جامعه می باشد که به سازمان اجازه و حق موجودیت می‌دهد. پس هرگاه احساس کند که سازمان به انتظارات و خواسته‌های او توجهی ندارد و یا در انجام آن‌ها قصور می‌ورزد، اجازه و حق ادامه فعالیت را از آن می‌گیرد.

 

2ـ7ـ2ـ التزام اخلاقی

یکی دیگر از علت های طرفداری از مشارکت اجتماعی سازمان‌ها این می باشد که بالاخره سازمان‌ها می‌بایستی اخلاقاً مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؛ به‌عبارت‌دیگر در فرهنگ سازمان، اخلاقیات بایستی جایگاهی داشته باشد و سازمان با وجدان کار کند.

 

 

 

2ـ7ـ3ـ حفظ منابع محدود

نکته مهم دیگر این می باشد که با در نظر داشتن محدودیت منابع موجود در کره زمین، یک سازمان یا موسسه بایستی در حفظ آن‌ها مسئولانه اقدام کرده و در بهره گیری از آن‌ها عاقلانه برخورد نماید. هرچند که بعضی از منابع قابل بازیافت هستند اما این، دلیل نمی‌گردد که در بهره گیری از آن‌ها اسراف گردد، چه، خود اتلاف منابع، هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می کند.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2ـ7ـ4ـ محیط اجتماعی بهتر

گرایش به ایجاد محیط اجتماعی بهتر، عامل دیگر توافق نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمان‌هاست. مشارکت سازمان در حل معضلات اجتماعی می‌تواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افراد باشد. به‌عنوان‌مثال، وقتی‌که سازمان‌ها به نیازهای کارکنانشان توجه داشته باشند، به‌گونه غیرمستقیم روی ثبات خانواده‌ها و نحوه زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارند و این تأثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد می گردد. جذب نیرو برایش ساده می باشد، کارگرانی با کیفیت کاری بالا نصیبش می گردد و خروج از خدمت و غیبت کارکنانش کم می گردد و درنهایت، تأثیر اجتماعی‌اش این خواهد بود که از اندازه جرم و جنایت کاسته و محیط و جامعه بهتری را به وجود خواهد آورد.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه