عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

 • اهداف پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان می باشد که در قالب اهداف فرعی زیر قابل تشریح می باشد:

 1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
 2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
 3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
 4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
 5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
 6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

 

 • چارچوب نظری پژوهش:

هر پژوهش به یک چارچوب نظری نیاز دارد. چارجوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش بر روی آن قرار داده می گردد. چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات موضوع فراهم می گردد. [خاکی، 1384، ص 163].

در این پژوهش تأکید بر بانکداری از طریق اینترنت می باشد. توجه روزافزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق کانال های الکترونیکی و توسعه بانک ها و مؤسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده می باشد، به طوری که سایر  بانک ها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند. مدل مورد بهره گیری در پژوهش حاضر توسط& Fink.  Jaruwachirathanakul ارائه شده تا تأثیر عامل های ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی، الویّت های شخصی، محیط خارجی، هنجار ذهنی و تمایل به پذیرش بانکداری اینترنتی را بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان نمایش دهد که در بخش مدل مفهومی نمایش داده شده می باشد. [,2005  Fink & Jaruwachirathanakul ].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

 1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
 2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
 3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
 4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
 5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
 6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد