عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه ارتباط بین نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مشترک و عملکرد آن­ها

مقدمه

یکی از اساسی­ترین مسایل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری، موسسات مالی و اعتباری، بانکها و کشورها، تخصیص بهینه منابع می باشد و یکی از این منابع مهم عامل سرمایه می باشد. اگر توسعه اقتصادی را به عنوان مجموعه عملیات یک کشور برای بهبود سطح زندگی مردم و افزایش درآمد ملی بنگریم، خواهیم دید که مهمترین مساله در این زمینه سرمایه­گذاری می باشد و سرمایه، هسته اصلی توسعه اقتصادی را تشکیل می­دهد.

صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه­های مالی تأثیر انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع به سمت مصرف­کنندگان (شرکتهای تولیدی و خدماتی وسایر) برعهده دارند. از این­رو انواع مختلفی از صندوق­های سرمایه­گذاری با هدف جمع­آوری وجوه از سرمایه­گذاران غیر­حرفه­ای و اختصاص آن به سبدهای سرمایه­گذاری کارا، کاهش ریسک سرمایه­گذاری و کسب بازده­ای متعارف وارد حیطه ظهور گذاشتند. عملکرد سرمایه­گذاری با دو رکن ریسک و بازدهی مورد ارزیابی قرار می­گیرد و همواره بیشترین بازدهی با در نظر داشتن سطح مشخصی از ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه­گذاری می باشد.

پس، مطالعه و پژوهش در جهت ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری و بهینه­سازی سرمایه­گذاری می­تواند گامی در جهت تشویق به سرمایه­گذاری بیشتر باشد؛ زیرا که یکی از عواملی که مانعی پیش روی سرمایه­گذاری محسوب می­گردد، ریسک و مخاطرات سرمایه­گذاری می باشد. پس ارزیابی عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری از این جهت مهم می باشد که معامله­گران سهام بتوانند درمورد نگهداری، فروش و یا خرید سهام این صندوق­ها در زمان مقتضی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. بدیهی می باشد که سرمایه­گذاران بالقوه به دنبال سهام صندوق­هایی باشند که عملکرد بهتری از سایر صندوق­ها و نیز از عملکرد بازار داشته باشند.

از آنجایی که سرمایه­گذاران تمایل شدیدی به سرمایه گذاری در صندوق های با عملکرد بهتر دارند، و مدیریت صندوق می­تواند عاملی مهم در جهت عملکرد صندوق باشد، لذا در جهت نیاز به غنی­تر کردن ادبیات تحقیقی موجود، پیرامون صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک در ایران و بالاخص ارزیابی عملکرد این صندوق­ها، نیاز به انجام چنین تحقیقی ضرورت پیدا نمود تا به واسطه آن معیار جدیدی جهت ارزیابی عملکرد، از طریق مطالعه تأثیر مدیریت صندوق­ها که به صورت فعال یا منفعل می­باشند، ارائه گردد. پس، در این فصل به مقصود مطالعه تاثیر مدیریت صندوق بر عملکرد صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک، ادبیات موضوع اظهار می­گردد.

در این راستا آغاز مبانی نظری پژوهش مطرح می­گردد و در ادامه­ پژوهش­های انجام­شده در این زمینه ارائه می­گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا نحوه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری بر عملکرد آن ها تأثیر دارد؟ لذا از آن­جایی که نحوه مدیریت را می­توان از تغییرپذیری واریانس استنباط نمود، زیرا که واریانس (انحراف از میانگین) نشان می­دهد که مدیران صندوق­ها پرتفوی را به خوبی انتخاب کرده­اند یا خیر، لذا سؤال این پژوهش این­گونه مطرح می­گردد که آیا واریانس مازاد بازده صندوق­های سرمایه­گذاری مشترک که نماد مدیریت فعال صندوق می­باشد، بر عملکرد صندوق­ها اثرگذار می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید