پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد:میزان تناسب ادراک شده از محصول اصلی و جدید و نگرش مصرف کننده نسبت به محصول …

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید نامهای تجاری قدرتمند، از کشش قیمت[1]پایین برخوردارند: نام تجاری قدرتمند قادر می باشد قیمت کالاها و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

پایان نامه تاثیر وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 2-7- حاکمیت شرکتی و حق الزحمه های حسابرسی اگر چه مطالعات بسیاری عوامل موثر بر حق الزحمۀ حسابرسی را ادامه مطلب…

By 92, ago