پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد تاثیر درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 5-2- نتایج حاصل از مطالعه پژوهش 5-2-1- اختصار ی از مبانی نظری موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه مدیریت:ارائه رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

عنوان کامل پایان نامه :  مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام) – انواع ساختارهای سازمانی هنری مینتز برگ بعد از تحقیقات فراوان دریافت که پنج نوع ساختار ادامه مطلب…

By 92, ago