پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد تاثیر درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 5-2- نتایج حاصل از مطالعه پژوهش 5-2-1- اختصار ی از مبانی نظری موسسات حسابرسی مفاهیم نظری و تجربی مهمی ادامه مطلب…

By 92, ago