عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید

  • نامهای تجاری قدرتمند، از کشش قیمت[1]پایین برخوردارند:

نام تجاری قدرتمند قادر می باشد قیمت کالاها و خدمات خود را بدون از دست دادن حجم قابل ملاحظه فروش افزایش دهد. البته هر نام تجاری علی رغم قدرت و برتری، دارای نقطه اشباع قیمت  می باشد و در قیمت های بالاتر از آن ، تمایل خریدار به بهره گیری از کالا کاهش یافته و فاجعه در انتظار شرکت می باشد .

 

 

 

14-2. تدوین استراتژی نام تجاری:

بیش از هر چیز لازم می باشد بدانیم که نام تجاری پدیده ای می باشد کل نگر و نباید ارزش های نام های تجاری را بصورت جداگانه تحلیل نمود بلکه بایستی این اجزا را مرتبط با هم نگریست و در جهت خلق نام تجاری بایستی تمامی اجزای ارزشی آن نام تجاری را با هم منسجم نمود، به گونه ای که بین آن ها هم افزایی ایجاد گردد تا نام تجاری قدرتمندی را بنا کنند. با تکیه بر راهکارهای زیر می توان تشخیص داد که چگونه بایستی اجزای مختلف نام تجاری را با هم پیوند زد .برای موقع یابی نام تجاری از پیوند سه مولفه تشکیل دهنده نام تجاری بهره می بریم:

  • مولفه کارکردی: محصول یا خدمت چه کاری را انجام می دهد؟
  • مولفه روانشناختی: کدام یک از نیازهای انگیزشی ، موقعیتی یا تأثیر توسط محصول یا خدمت برآورده می گردد؟
  • مولفه ارزیابی کننده: نحوه ارزیابی مصرف کننده از نام تجاری چگونه می باشد؟(نام تجاری چگونه ارزیابی می گردد؟)

سپس با پیوند زدن این سه مولفه ، نام تجاری بنا می گردد.

این تعریف از نام تجاری از طرز فکر مصرف کننده نشات می گیرد، زیرا مصرف کننده هر کدام از این مولفه ها را به صورت جدا از هم نگاه نمی کند. به عنوان مثال، یک نوشابه در یک تبلیغ چنین توصیف می گردد ، که این نام تجاری از نظر کارکردی ، سرشار از انرژی می باشد. ادراک مصرف کننده از نام تجاری باعث می گردد او فکر کند بهره گیری از آن باعث سلامتی در زندگی می گردد. پس، در این حالت مولفه کارکردی نام تجاری با دیدگاه روانشناختی ارزیابی می گردد(رینولدز و همکاران[2]،1995).

  1. در علم اقتصاد، (کشش قیمت) به معنی تغییر حجم فروش ناشی از تغییر اندک در قیمت کالاها یا خدمات می باشد. یعنی اگر یک نام تجاری در ازای افزایش اندک در قیمت کالاها یا خدمات خود، با کاهش عمده در حجم فروش مواجه گردد، از کشش قیمتی بالایی برخوردار می باشد.

[2] Reynolds etal

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر توجه او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار می باشد؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر توجه او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ا ستراتژی تعمیم نام تجاری بر توجه مصرف کننده از محصول جدید  با فرمت ورد