عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی

ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی

نظریه آخر این می باشد که ساختار سازمان‌ها به‌گونه‌ای می باشد که ذاتاً قادر نیستند «گزینه‌های اخلاقی» داشته باشند. مفاهیم اخلاقی در مورد افراد بکار می‌رود نه سازمان‌ها. تنها افراد هستند که می‌توانند گزینه‌های اخلاقی را برگزینند. ایده «مسئولیت اجتماعی سازمان» یک عبارت بدلی و مبهم می باشد و توسط افرادی بکار می‌رود که یا منافع خاصی را دنبال می‌کنند و یا از این طریق می‌خواهند دیدگاه خاص خودشان را تحمیل کنند.

 

2ـ9ـ استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی

حال با این توضیحات، با تأملی بیشتر، استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی سازمان را از دیدگاه نظریه‌پردازان مختلف مدیریت موردتوجه قرار می‌دهیم.

 

(از دیدگاه کیث دیویس):

 

2ـ9ـ1ـ اجابت قانون

پایین‌ترین حد مفروضی که سازمان می‌تواند «پاسخگویی اجتماعی» داشته باشد از سوی نظام حقوقی جامعه تعیین و تعریف شده می باشد. سازمان‌هایی که از قانون تبعیت نمی‌کنند، درواقع امر، به نکات راهبردی و راهنمایی‌های اصولی و اساسی جامعه که متضمن برقراری اخلاق اجتماعی و رفتار مدنی و منظم می باشد، اهانت و تجاوز کرده‌اند.

 

2ـ9ـ2ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون

قوانین حقوقی نمی‌توانند تمام جنبه‌های پاسخگویی اجتماعی را تحت پوشش قرار دهند. بسیاری از سازمان‌های بزرگ، هنگامی‌که داوطلبانه و به اشکال مختلف از قبیل کمک به مستمندان و نیازمندان و مشارکت در امور خیریه با امکانات متفاوتی همچون پول، تجهیزات و کمک‌های مشاوره‌ای و. . . . به جامعه مساعدت می‌ورزند، در اصل، استراتژی پاسخگویی اجتماعی خود را بیش‌ازحد موظف به نمایش گذاشته‌اند. پاسخگویی بیش از خواسته قانون در سازمان‌ها می‌تواند به دلیل توقعات و انتظارات عمومی و یا به دلیل اخلاق و معیارهای اجتماعی موجود در جامعه باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1ـ3ـ1ـ هدف کلی پژوهش

هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی پژوهش

  • شناسایی و اندازه‌گیری اندازه مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

2ـ تعیین تأثیر تعهد سازمانی در مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

3ـ تعیین ارتباط میان تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) با ابعاد مسئولیت اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی، بشردوستانه)

4ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) تعهد سازمانی

5ـ تعیین ارتباط بین ویژگی‌های جمعیت‌شناختی (سن، جنسیت، تحصیلات و . . .) مسئولیت اجتماعی.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی در بین کارکنان بانک کشاورزی  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه