مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان

مقدمه

با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش سنتی ارائه خدمات بانکی (که اغلب مبتنی بر کاغذ بود)، زیر سؤال رفته و ضرورت بازبینی و طرح ریزی مجدد فرآیندهای کاری و همچنین بهره گیری از فناوری های جدید نظیر اینترنت در صنعت بانکداری بیش از پیش احساس می گردد. انتشار به موقع و به هنگام تکنولوژی جدید و پذیرش آن، یک عنصر اساسی در تأمین رشد اقتصادی می باشد. از این دیدگاه، درک عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی، موضوعی بسیار مهم می باشد. انتشار نوآوری تکنولوژیکی زمینه ای چند رشته ای با تاریخچه طولانی می باشد. رویکردهای نظری مختلفی برای مطالعه تصمیم پذیرش نوآوری مطرح شده می باشد. اگرچه ادبیات پذیرش تکنولوژی جدید فنی می باشد، اما تعداد کمی از مطالعات نگاه ویژه ای روی صنعت خدمات مالی داشته اند. شناختی که در مورد اهمیت ویژه نوآوری های مالی هست، شناختی کلّی و عمومی می باشد. در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به بهره گیری از تکنولوژی جدید هنگام تعامل با بانک نیز این محدودیت دیده می گردد، به همین مقصود مطالعه اینکه چه عواملی در تشکیل و یا تغییر عقاید و توجه ها درمورد نوآوری فناوری اطلاعات مؤثرند، ضروری می باشد. [رحمتی غفرانی، 1388، ص22].

این فصل، از 4 بخش تشکیل شده می باشد. بخش اول بر بانکداری الکترونیکی تمرکز دارد. در بخش دوم، بانکداری اینترنتی به گونه تخصّصی بحث خواهد گردید و در بخش سوم پذیرش بانکداری اینترنتی، تئوری ها و مدل های مختلف پذیرش نوآوری و تکنولوژی جدید ، ارائه گردیده می باشد و در نهایت این فصل با ارائه پیشینه پژوهش خاتمه می یابد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1-2) تعریف بانکداری الکترونیکی

در حقیقت بانکداری الکترونیکی می تواند به عنوان بهره گیری از کانال های تحویل الکترونیکی خدمات و تولیدات بانکداری تعریف گردد، به تعبیری دیگر، بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته شبکه های مخابرات برای انتقال منابع به صورت الکترونیکی در سیستم بانکداری می باشد که مشتری بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، می تواند به خدمات بانکی لحظه ای دسترسی داشته باشد. مانند مهمترین خدمات بانکداری الکترونیکی می توان به دستگاه های خود پرداز، انتقال الکترونیکی منابع در پایانه های فروش، بانکداری تلفنی، بانکداری با بهره گیری از کامپیوتر شخصی و بانکداری اینترنتی تصریح نمود. امروزه اگر بانکی نتواند خدمات راه دور (خدمات غیر حضوری) و خدمات بانکداری الکترونیکی را به مشتریان خود ارائه دهد، محکوم به ورشکستگی می باشد. لذا گذر از بانکداری سنتّی به

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  1. شناسایی عواملی جهت تشویق پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی توسط مشتریان.
  2. اندازه گیری الگوهایی برای تشویق پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان و محدود کردن موانع موجود.
  3. اندازه گیری ویژگی های وب سایت، سودمندی درک شده، خطر و حفظ حریم خصوصی و الویّت های شخصی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  4. اندازه گیری محیط خارجی در جهت پذیرش بانکداری اینترنتی.
  5. اندازه گیری هنجار ذهنی در جهت پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی.
  6. بهره گیری از یافته های پژوهش برای توسعه استراتژی بانک ها در به حداکثر رساندن پذیرش.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک سپه استان گیلان  با فرمت ورد