عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

5-1- مقدمه

در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد. اقتصاد بسیاری از کشورها درکنترل شرکتهای سهامی بزرگی قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیونها سرمایه‌گذار تامین کرده‌اند. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثارمالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه‌ای بیطرفانه اندازه‌گیری شده و نتایج اندازه‌گیری‌ها معتبر و قابل تایید مجدد باشد. بهره گیری‌کنندگان از صورتهای مالی هنگامی می‌توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بیطرف نسبت به اندازه اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه‌ای ارائه کرده باشد. در سیستمهای اجتماعی – اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان مستقل واگذار شده می باشد. فعالیت حسابرسان مستقل بیشتر در قالب موسسات حسابرسی انجام می‌گیرد. در همین راستا، قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوع های مورد علاقه بسیاری از محققان حسابرسی می باشد و تاکنون مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده می باشد. اگرچه روش پژوهش مورد بهره گیری دراین مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت می باشد، اما اکثر آنها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی می باشد. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید می باشد. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه می باشد. درک نحوه تعیین حق الزحمه حسابرسی هم برای حسابرسان، هم صاحبکاران آن ها و هم اشخاصی که سیاستگذاری و قانونمندی را دنبال می کنند، اهمیت دارد. ایجاد مدل هایی که حق الزحمه حسابرسی را به شکل مناسبی تعیین می کنند (مثل مدل سیمونیک که در آن حق الزحمه تابعی از هزینه حسابرسی، ساعات کارکرد ضربدر نرخ شارژها، و صرف ریسکی می باشد که حسابرس به خاطر خطر طرح دعاوی دادگاهی و زیان های آتی احتمالی صاحبکار در نظر می گیرد)، یکی از بهترین ابزارهایی می باشد که می تواند به تحلیل بازار کار حسابرسی و تداوم فعالیت در شرایط رقابتی کمک کند.

این فصل با ارائه اختصار ی کوتاهی از مطالب فصل های قبل شروع شده می باشد. این جمع بندی به دو بخش، اختصار نتایج حاصل از پژوهش در حوزه ادبیات پژوهش و اختصار نتایج پژوهش در نمونه آماری، تقسیم شده می باشد. در ادامه، نتایج پژوهش، ارائه، ارزیابی و تشریح شده می باشد، سپس محدودیت های پژوهش، پیشنهاد های عملی برای کاربرد یافته ها و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- سوالات پژوهش

سوال اصلی پژوهش:

حاکمیت شرکتی چه تاثیری برهزینه حسابرسی دارد؟

سوال فرعی پژوهش:

  1. آیا درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  2. آیا درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  3. آیا استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  4. آیا وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد؟
  5. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید