عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)

سازمان‌های پارندی

بعضی‌ها، این سازمان‌ها را به عناوین دیگر مثل سازمان‌های سه وجهی و شبدری اظهار کرده‌اند. در واقع‌این سازمان را برای اولین بار «چارلز هندی» در سال 1989 معرفی نمود. سازمان‌های پارندی فعالیت‌های غیراستراتژیک را در زنجیره ارزش مشخص و آن‌ها را به واحدهای خارجی محول می‌کنند. با این شیوه اقدام، هزینه‌های سازمان کاهش می‌یابد و نیروی مدیریت صرف فعالیت‌های اصلی و اساسی می گردد. سازمان پارندی به مدیریت قدرت می‌دهد تا نیرو و توان خود را بر زمینه‌هایی متمرکز کند که سازمان دارای مزیت‌های رقابتی می باشد و به‌ علاوه از امور جزئی و کم‌اهمیت خود را رها می‌سازد (نوری 2000).

ساختار این نوع سازمان‌ها، شبیه برگ‌های نوعی شبدر می باشد که شکل سه وجهی دارد. نخستین برگ نمایانگر کارکنان کلیدی سازمان و دومینبرگ نمایانگر مقاطعه‌کاران خارجی و سومین برگ نشانگر نماینده کارکنان منعطف می باشد.

2-2-7-5- سازمان مجازی

سازمان‌های مجازی شبکه‌ای موقتی از مؤسسات مستقل هستند که در جهت افزایش کارایی و رسیدن به هدفی واحد با یکدیگر به همکاری می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین و بارزترین مشخصه‌های این نوع سازمان‌ها وجود انعطاف‌پذیری بسیار زیاد آن‌هاست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در‌این نوع از شرکت‌ها تمامی شرکا از امتیاز برابر برخوردارند و به یکدیگر به‌ وسیله به اشتراک‌گذاری اطلاعات، مشتریان و منابع وابسته‌اند. از ویژگی‌هایی همچون داشتن منابع مشترک، نبود مرز، مشارکت برابر، داشتن شرکای غیرثابت، پراکندگی جغرافیایی و ارتباطات الکترونیک می‌توان به ‌عنوان مشخصه‌های بارز سازمان‌های مجازی نام برد. سازمان‌های مجازی از دیدگاه مشتریان بایستی یک سازمان واقعی تلقی شوند.

از دیدگاه دیگر، سازمان‌های مجازی نمونه‌ای از سازمان‌های‌اینده‌ای هستند که در آن‌ها پیچیدگی، وسعت و حجم عملیات به‌ گونه‌ای می باشد که دیگر نمی‌توان آن‌ها را به‌ صورت سازمانی متمرکز و واحد اداره نمود، بلکه برای ادامه کار آن‌ها نیاز به سازمان‌های دیگر می باشد (رمضان‌نیان و پوربخش 2007).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف کلی

مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

مطالعه تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

مطالعه تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام)  با فرمت ورد